2022/01/28

Олны хүч оломгүй далай

Хүүхдүүдийнхээ мэдлэг оюун, Монгол ёс заншил, танин мэдэхүйд дэмжлэг болгон шагай авч ирсэн хамт олондоо баярлалаа. Нийт 260ш шагай цуглав.

Жич: Аж ахуйгаа төлөөлөн 100 шагай хандивласан нэгжийн дарга Н.Цэцэгмаа болон шагайны хайрцагийг тордож гоёж өнгөлж өгсөн мужаан Д.Болдбаатар ахдаа талархал илэрхийлье.

Сэтгэл зүйч С.Энх-Оюун


No comments:

Post a Comment