2022/01/07

ХҮҮХДҮҮДИЙН ЭЦЭГ ЭХ, ХАМААТАН САДАН, ХАРГАЛЗАН ДЭМЖИГЧ, БОЛОН АЖЛЫН ШААРДЛАГААР ИРЖ БАЙГАА ГАДНЫ ХҮМҮҮСТЭЙ УУЛЗАХ УУЛЗАЛТАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

No comments:

Post a Comment