2022/02/25

Нийслэлийн төвийн 6 дүүргийн ГБХЗХХ-ийн удирдлага, холбогдох мэргэжилтнүүдтэй уулзалт хийж байна.

5 дүүргийн ГБХЗХХ-ийн дарга, хамгааллын ахлах мэргэжилтэн болон холбогдох мэргэжилтнүүдэд цогцолборын үйл ажиллагааг танилцуулж, хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэхэд тулгарч байгаа асуудлуудыг хамтран үр дүнтэй шийдвэрлэх, нэгдсэн ойлголт мэдээлэлтэй болох, 2022 ондоо хэрхэн хамтран ажиллах зэрэг олон асуудлаар санал солилцож ярилцлаа.

Энэ үеэр нийслэлийн 5 дүүргээс манай цогцолборт ирсэн хүүхэд залуустай уулзуулж, дүүргээс зохион байгуулж буй хөгжлийн хөтөлбөрүүдэд тогтмол хамруулж байхаар тохиролцов.

Бидний хүсэлтийг хүлээн авч уулзалтад оролцсон, санал солилцсон та бүхэндээ баярлалаа. Ажилд нь өндөр амжилт хүсье ээ.

ъ
No comments:

Post a Comment