2022/02/10

Сэтгэл зүйн сургалтад хамрагдлаа

Хүчирхийллийг даван туулагчдад үйлчилгээ үзүүлдэг клиник нийгмийн ажилтан, сэтгэл зүйч нарын дунд зохион байгуулагддаг 61 дэхь удаагийн мэргэжилтнүүдийн зөвлөлдөх уулзалт цахимаар зохион байгуулагдаж цогцолборын сэтгэл зүйчид оролцлоо.

No comments:

Post a Comment