2022/03/10

Гамшгаас хамгаалах сургалтад хамрагдлаа.

Хүүхэд залуустай ажилладаг ажилтан албан хаагчид бид гамшиг, онцгой нөхцөл байдлын үеийг хохирол багатай даван туулах мэдлэг чадвар олгох иж бүрэн сургалтад хамрагдлаа.

Эрсдэл үүссэн үед эмнэлгийн анхан шатны яаралтай тусламж үзүүлэх мэдлэг бидэнд зайлшгүй хэрэгтэй юм. Хүүхэд хамгааллын салбарт ажиллаж буй хүн бүрийн зайлшгүй мэдвэл зохих тус сургалтанд хамрагдсан багш нартаа амжилт хүсье!

Бидний хүсэлтийг хүлээн авч хамтран ажилласан "Гамшгаас хамгаалах сургалт арга зүйн төв"-ийн удирдлага, сургагч багш нартаа талархъя.

Цогцолборын эмч О.Уламбаяр

No comments:

Post a Comment