2022/03/11

СЭТГЭЦИЙН ГЭМТЭЛД СУУРИЛСАН КЕЙС МЕНЕЖМЕНТИЙН АРГА ЗҮЙГЭЭР ЧАДАВХЖУУЛАХ СУРГАЛТАД ХАМРАГДАЖ БАЙНА.

"Хөөрхөн зүрх" ТББ аас санаачилсан хүүхэд хамгааллын нийгмийн ажилтнуудын СЭТГЭЦИЙН ГЭМТЭЛД СУУРИЛСАН КЕЙС МЕНЕЖМЕНТИЙН АРГА ЗҮЙГЭЭР ЧАДАВХЖУУЛАХ 3 сарын хөтөлбөр сургалтад нийгмийн ажилтан Б.Оюунболд, О.Төмөртогоо нар хамрагдаж ур чадвараа хөгжүүлж байна.

Хоёр багшдаа амжилт хүсье

No comments:

Post a Comment