2022/03/11

Сургалтын төвүүдтэй хамтарч ажиллахаар боллоо.

"Хүүхдийн төв"-ийн эрхлэгч болон ахлах нийгмийн ажилтан "Жанжин" клуб, "Алдар" спорт хороо, БЗД-ийн "Усан спорт сургалтын төв", "Нөхөрлөл" ширээний теннис, шатар, даамны сургалтын төв зэрэг байгууллагуудтай очиж уулзан хүүхдүүдээ гадагшаа чиглэсэн хөгжлийн сургалт, дугуйлангуудад хамруулахаар ярилцаж хамтран ажиллахаар боллоо.

No comments:

Post a Comment