2022/03/25

Сургалтад хамрагдлаа.

Хүүхдийн төрөлжсөн асрамж, халамжийн төвийн албан хаагчдыг мэргэжил арга зүйгээр хангах, чадавхжуулах сургалтад манай цогцолборын удирдлага, нийгмийн ажилтнуудын төлөөлөл хамрагдлаа.
No comments:

Post a Comment