2022/03/04

БЗД-ийн мэргэжлийн хяналтын газраас зөвлөгөө авлаа.

БЗД-ийн мэргэжлийн хяналтын газар руу хүсэлт илгээсний дагуу асуудал хариуцсан хяналтын байцаагч нар цогцолборт ирж өдөр тутмын үйл ажиллагаа, орчин нөхцөлтэй танилцаж дэлгэрэнгүй зөвлөгөө өглөө.

Бидний хүсэлтийг хүлээн авч хүүхдийн хүнс хадгалалт, тээвэрлэлтийн стандарт, агуулах сав, орчны аюулгүй байдал, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн зөвлөгөө өгч ажилласан БЗД-ийн мэргэжлийн хяналтын газрын хамт олонд баярлалаа.

 No comments:

Post a Comment