2022/04/15

Дотоод хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан ажилтан ажилд авна.

Бид зөвхөн олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл, өөрийн веб сайтаар дамжуулан зарласан ажлын байрын дагуу өргөдөл хүлээн авдаг. Өргөдөл гаргахад нэмэлт материал шаардлагатай байж болох тул тухайн зарласан ажлын байрны мэдээллийг сайтар судална уу.

Өргөдлийн материалыг буцаан олгохгүйг анхаарна уу.


Хэлтэс
Албан тушаал
Тавигдах шаардлага
Хаалтын огноо
Сонгон шалгаруулалтын явц
Захиргааны алба
Дотоод хяналт- шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан ажилтан
2022.05.01
Анкет хүлээн авч дууссан

 

No comments:

Post a Comment