2022/04/25

“Монгол Банк"-ны гайхамшигт эрдэнэсийн сан музейг хүүхдүүдтэйгээ үзэж сонирхлоо.

Хүүхдүүдтэйгээ хамт “Монгол Банк"-ны гайхамшигт эрдэнэсийн сан музейг үзэж, дараа нь "Голомт" банкаар аяллаа.

-Монголын эзэнт гүрний үеийн зоос

-Мөнгөн тэмдэгт болон төлбөрийн хэрэгсэл

-Дурсгалын мөнгөн тэмдэгт

-Мөнгөн тэмдэгтийн нууцлал

-Банк санхүүгийн байгууллагаар үйлчлүүлэх соёл, хуримтлал, хадгаламж гэж юу вэ зэрэг олон төрлийн мэдлэг, мэдээллийг авлаа.

Нийгмийн ажилтан Г.Тамираа


No comments:

Post a Comment