2022/11/08

Эмнэлэгийн үзлэгт хамрагдлаа.

Байгууллагын нийт багш, албан хаагчдаа чих хамар хоолой, мэдрэл, эмэгтэйчүүд, дотор, нүд, сэтгэц, БЗХӨ, сүрье гээд эрүүл мэндийн үзлэгт бүрэн хамруулан зөвлөгөө өгч ажиллалаа.

Бас бүх хүүхдүүдээ томуугийн эсрэг вакцинд хамрууллаа. БЗД-н Эрүүл мэндийн төвийнхөндөө баярлалаа

Цогцолборын эмч Ж.Баярмаа

No comments:

Post a Comment