2023/05/03

Өнөөдөр хүүхдүүдийн маань сурдаг сургуулийн 1-р ангийн эрдмийн, үсэглэлийн баяр боллоо.

Өнөөдөр хүүхдүүдийн маань сурдаг сургуулийн 1-р ангийн эрдмийн, үсэглэлийн баяр боллоо.

Хайртай үрсийн маань ирээдүйн эрдмийн зам нь дардан, гэрэлтэж байх болтугай.No comments:

Post a Comment