2023/05/18

Хүүхдүүдийнхээ тоглоомын талбайд шинэ тоглоом нэмж суурилууллаа.

Хүүхдүүдийнхээ тоглоомын талбайд шинэ тоглоом нэмж суурилууллаа. Бас унасан, хаягдсан, суларсан эрэг боолтнуудыг бүгдийг чангалууллаа.

"Хүүхдийн төв"-ийн эрхлэгч Б.Төгсжаргал
No comments:

Post a Comment